Chris Norre

 
Chris_Norre.jpg

Foredrag, Fyraftensmøde og workshop, kurser, konferencer, seminarer, indholdsrejser og meditationsretreats. 

Forsker i Mindfulness og uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi på Københavns Universitet. Tidligere elite ekstremløber med bl.a.30 marathon rundt i Danmark på 30 dage, 560 km løb i ned til 45 minus grader i Alaska, 320 km løb i op til 45 graders varme i Saharas sand. Uddannet i Mindfulness og grundlægger af Mind Business – skræddersyet Mindfulness til erhvervslivet samt private.

Blandt Chris’ referencer kan nævnes Nordea, Coca cola, Mercuri Urval og Gentofte kommune.

Chris Norre er én af de bedste formidlere af Mindfulness i Danmark – hans indre ro er hans varemærke og hans bedrifter er hans stempel. Han formår at inspirere og motivere – og samtidig giver han helt enkle redskaber til publikum der hjælper den enkelte til at finde mere ro og balance. Redskaber de ikke skal opfinde men genfinde! 

Chris’ baggrund for at undervise i Minfulness er kurser hos Jon Kabat Zinn, den tibetanske mester Namkhai Norbu Rinpoche samt hans praktiske erfaring på alle niveauer fra bl.a. verdens største brand Coca-Cola til individuel rådgivning.

Chris har en mangeårig meditationspraksis bag sig. Meditation er for Chris lige så vigtigt som at spise og han gør meget ud af i sin undervisning, at mindfulness skal kunne ses og virke i vores daglige aktiviteter.

Chris afholder foredrag, oplæg på frokostmøder og til skrub hjem møder, workshops fra 1 time til flere dage, ugelange kurser samt individuel rådgivning. Han arbejder med rådgivning på strategisk plan så vel som individuelt plan til både virksomheder, ledere og medarbejdere. 

Chris Norre fortæller om sine egne oplevelser i extremsportens verden, samt fordelene ved mindfulness – på arbejdspladsen og i privatlivet. Foredragene baseres på mindfulness, men kan have mange forskellige vinkler. Eksempelvis personlig udvikling, stress, mental og fysisk sundhed, hvordan bruger en virksomhed mindfulness m.m.

Arrangementet kan skræddersys til den enkelte virksomhed, men her af nogle af de titler, som er Chris’ kerneområder:

1. ”Introdukton til Mindfulness”
Hvad er Mindfulness og hvordan kommer man i gang? Hør hvilken gavn virksomheden og den enkelte kan få ved at integrere mindfulness i dagligdagen.

2. ”Lær at være i orkanens øje – bliv bevidst om stress og arbejdspres”
3 ud af 4 lægebesøg skyldes skjult stress. Vi går rundt med mere ubevidst stress end vi tror, og hvis vi lærer at blive bevidste om det, så kan vi gøre noget ved det. Der er meget store menneskelige ressourcer samt arbejdsrelaterede værdier at hente i at bevidstliggøre den skjulte stress med mindfulness teknikkerne. Chris Norres forskning viser at 95 % oplever mindre stress og 53 % sover bedre om natten, når de deltager på et 8 ugers kursus.

Vi mærker som voksne ikke kroppens signaler, fordi vi ikke har ro i maven. Ved at få ro på i sin indre verden bliver vi i stand til at være i miljøer, hvor tingene omkring os går stærkt, men hvor vi ikke lader vores indre blive påvirket af de ydre tilstande.

3. ”Fra Marathon til mindfulness – Råstyrke og indre ro”
Mindfulness er ikke en teknik, hvor man lærer at præstere mere, men gennem mindfulness lærer man, at være mere til stede i alt hvad man laver, og det skaber bedre resultater. Chris har deltaget i en række ultraløb som er løb over marathondistance. Her har han oparbejdet en råstyrke, men det der gjorde mest indtryk på Chris under løbene, var den følelse af dyb ro som han oplevede indeni. Hør hvordan man gør brug af sin råstyrke og samtidig bevarer roen inden i.                                                                                                   

4. ”Skab klarhed – Træf bedre beslutninger” Chris Norres forskning viser, at lederne får et helt konkret redskab, når de lærer mindfulness. Redskabet er i sin enkelhed at arbejde med det konstante flow, der er ind på ledere samt på lederens nærvær til sig selv, andre mennesker og arbejdsprocesser. Helt konkret at stoppe op og mærke sig selv (nærvær) for derigennem at se situationen (flow ind) med større klarhed og som en direkte effekt deraf, at træffe bedre beslutninger. Redskabet, der kommer frem igennem mindfulness træningen, er meget enkelt og bliver hurtigt en naturlig og autentisk del af den måde lederen agerer på. Det betyder, at de ikke behøver at trække sig ud af situationerne. 

5. ”Mindfulness i ledelse – mindfulness med strategiske briller” Alle ledere er en del af en overordnet strategi, ligesom alle ledere har deres egen strategi. Men en strategi er kun en plan, og ofte er den en plan som bygger på fortidens succeser og fejltrin. Fordi mindfulness træning drejer sig om at være i nuet, viser mindfulness os, hvordan strategier skal udtænkes og udføres i nuet af mennesker, der er i nuet, samt at planer for fremtiden ofte blot er gentagelser (downloading) af fortidens problemer og begrænsende ”best practice”.

Menneskelige resurser er forudsætningen for en strategisk succes på både organisationsplan som individuelt i lederen. Derfor skal denne ressource indskrives i strategien – dvs. mindfulness skal være en del af den succesfulde strategi, fordi mindfulness kan arbejde med det arbejdspres, den stress og de begrænsende ideer som er store faremomenter for strategiens succes.

6. Internetlæringsprogrammer
Chris har udviklet et 8 ugers online mindfulnessprogram i samarbejde med Coca Cola.
Programmet er specielt designet til den travle medarbejder, leder eller sælger og andre, som har brug for fuld fleksibilitet til at deltage i kurset på sin egen tid, når det passer i den enkeltes planlægning.

Kurset er tilgængeligt på alle stationære mobile enheder og rummer 8 videoer, 16 lydfiler og pdf’er med nyeste viden om mindfulness. Det er tilgængeligt på dansk, engelsk, svensk, norsk og finsk.